Asbest - eenvoudige handelingen - NL - 8u - met praktijk.

Programma:

Theorie:

- asbest: definitie, gevaren, asbest en gezondheid.
- asbest herkennen
- asbest verwijderen (éenvoudige handelingen)

Praktijk:

- asbest verwijderen (éenvoudige handelingen)


Praktische informatie

ASBEST - EENVOUDIGE HANDELINGEN - NL - 8u - met praktijk

Enkel de werknemers die de basisopleiding met jaarlijkse bijscholing hebben gevolgd mogen de verwijderingswerkzaamheden (éénvoudige handelingen) van onbeschadigd asbesthoudende materialen uitvoeren.

De inhoud en duur van de opleiding is wettelijk bepaald. De opleiding is comform aan de voorschriften van de Codex boek VI - titel 3.

MET PRAKTIJK! Om de opleiding interactiever te maken en onze deelnemers goed voor te bereiden op de eenvoudige handelingen op de werkvloer brengen we de theorie in praktijk.

Voor wie?


Voor allle medewerkers die met asbest en asbesthoudende materiaal in contact komen.                 

De werkgever is verplicht een passende opleiding te verschaffen aan alle werknemers die aan de risico's van asbest worden blootgesteld en een jaarlijkse bijscholing.
Medewerkers moeten minimum 18 jaar en medisch geschikt zijn.


Inschrijven

            gelieve geen tekst uit word rechtstreeks te kopiëren, steeds via kladblok werken