Opleiding aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten 

Hijsmiddelen worden gebruikt om zware lasten te verplaatsen. Dit behoort tot de meer risicovolle werkzaamheden.
 
Een last kan tijdens het hijsen uit de kraan of takel vallen door:

- Het bezwijken van het hijsgereedschap of bevestigingspunt van de takel
- Het losschieten van de sluiting
- Het verkeerd aanslaan van de last
- Het kantelen van de machine
- Het raken van obstakels

Om de last aan te slaan maakt men o.a. gebruik van hijsbanden, staalstroppen, kettingen en sluitingen. 
Bij het aanslaan van de hijslast wordt samengewerkt met degene die de kraan of takel bedient. 
Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaam-heden deskundig gebeuren. Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden.


Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of lang geleden.

Wat zijn kritieke lasten?

- lasten waarvan het zwaartepunt niet gekend is, omvangrijk zijn van vorm of van afmetingen en die geen gedefinieerde aanslagpunten hebben
- lasten die zeer juist dienen gepositioneerd te worden en daarom exact juist te dienen aangeslagen te worden
- lasten die overgenomen worden of waarbij er een interactie is tussen kraan en gebouw of tussen kraan en kraan
- lasten die met meerdere niet stationaire hijsmiddelen dienen getakeld te worden
- zijn niet bedoeld voor het hijsen met behulp van: een touw, een lier of een wiel

Doel van de opleiding?

Leren werken op een doeltreffende, verantwoorde en veilige wijze:
- lasten aan te slaan en te verplaatsen
- lasten uit te wijzen (communiceren met de operator van een hijswerktuig) 

Voor wie?

Medewerkers die op een bedrijfsterrein, werkplaatsen en magazijnen moeten werken bij de uitvoering van hijswerken kritieke lasten moeten aanslaan en verplaatsen 
en/of deze werken moeten coördineren.

Medewerker moet minimum 18 jaar en medisch geschikt zijn.

Programma:

Theorie:

- Lasten welke beschouwd worden als kritieke lasten
- Risico’s bij het aanslaan en verplaatsen van lasten
- Wetgeving en normen, reglementering keuringen volgens VCA 
- Bepalingen basiskarakteristieken last
- Berekening optreden krachten aanslagmateriaal
- Basisbegrippen met betrekking tot de belasting
- Basisbegrippen hijstoebehoren en berekening belasting hijstoebehoren
- Wettelijke hand- en armseinen
- Gebruik verschillende soorten aanslagmateriaal en hijstoebehoren, onderdelen en samenstellingen, hun toepassingsbereik en voor- en nadelen
- Onderhoud controle en opslag verschillende soorten aanslagmateriaal
- Correct uitleggen gegevens op verschillende soorten aanslagmateriaal
- Hoe veilig een last aanslaan met verschillende aanslagmaterialen en toebehoren in functie van de aard van de last 
- Aandachtspunten risicoanalyse hijswerkzaamheden eenvoudige hijswerkzaamheden met niet-kritieke lasten

Praktijk:

- Een ingewikkelde constructie met een moeilijk te bepalen zwaartepunt (bv. buizenconstructie) aanslaan met het oog op het correct positioneren
- Een zware last met onevenwicht aanslaan
- Een elektromotor (geen oogbouten gebruiken) correct aanslaan, verplaatsen en op fundering plaatsen
- Een lange last aanslaan, rechtzetten en correct in een andere richting neerleggen
- Een last begeleiden langsheen een parcours

Theorievragenlijst en praktijkopdrachten met permanente evaluatie.
    
Max. aantal deelnemers volgens aantal beschikbare toestellen (rolbrug, autolaadkraan, snelmontagekraan, torenkraan,…)

Attest:

Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel attest ‘Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten’ en een badge die 5 jaar geldig is.

Prijs van de opleiding 'aanslag van kritieke lasten':  OFFERTE AANVRAGEN