Opleiding Elektrische risico's

 BA4 - Gewaarschuwd persoon

 BA5 - vakbekwaam persoon

Volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) is de toegang tot elektrische installaties exclusief voorbehouden aan werknemers die beschikken over de nodige bekwaamheid. 

De werkgever zorgt voor een aangepaste opleiding en zorgt ervoor dat de werknemer de vereiste bekwaamheid heeft om werken uit te voeren aan of nabij een elektrische installatie.

De codes BA4/BA5 worden door de werkgever toegekend waarbij de werkgever rekening houdt met de kennis van de werknemer. De werkgever stelt een dossier samen waarin de installaties, de activiteit worden bepaald.

Voor wie?

BA4: De werknemers die voor werkzaamheden van niet-elektrische aard in de omgeving van elektrische installaties moeten uitvoeren dienen een BA4 attest te behalen.

Na de opleiding kan de deelnemer:

- alle handelingen uitvoeren in een elektriciteitskast vóór de beschermplaat

- een lamp vervangen in ee niet-huishoudelijke installatie

- werken van niet-elektrische aard uitvoeren nabij een elektrische installatie.

BA5: De werknemers die een BA5 attest behalen zijn na afloop van de opleiding bekwaam en bevoegd om aan elektrische installaties te werken en te superviseren.

Duur van de opleiding:

----> De opleidingen BA4 en BA5 worden als afzonderlijke opleidingen gegeven. je hoeft niet eerst BA4 te volgen om door te stromen naar BA5.

BA4: Gewaarschuwd persoon (1dag)

BA5: Bekwaam persoon (2dagen) - mensen die al in het bezit zijn van een BA4 certificaat krijgen hier een stuk herhaling.

Programma:

Theorie:

- betekenis van het begrip "veilig werken' 

- wetgeving: A.R.E.I 

- soorten spanning, stromen, isolatie, aarding.

- gevaren van elektriciteit

- veiligheidsmaatregelen

- invloed op menselijk lichaam en omgeving

- beschermingen

- type werkzaamheden

- voorschriften en bekwaamheid 

- procedures

- netstructuren

- werkzaamheden aan elektrische installaties voor BA5 

Attest:

Na de opleiding ontvangt  de deelnemers als BA4 gewaarschuwd persoon of BA5 bekwaam persoon een certificaat als bewijs van de gevolgde opleiding.

 Prijs: OFFERTE AANVRAGEN