Hoogwerker opleiding

Een hoogwerker opleiding in uw bedrijf?

Schaarhoogwerker - spinhoogwerker - basis opleiding of opfrissing - NL/FR/EN

Doel van de opleiding? uw medewerkers leren om veilig en efficiënt werken met de hoogwerker.

Met werken op hoogte bedoelt men alle werken die uitgevoerd worden boven 2,5 meter hoogte zoals: werken uitvoeren bovenop een installatie, vervangen van lampen, enz.  
Deze werken op hoogte zijn risicovolle werkzaamheden. Helaas gebeuren nog regelmatig onnodige ongevallen met schade aan goederen, inventaris en gebouwen,  maar ook ongevallen met lichamelijk letsel en in het ergste geval met dodelijke afloop.

Hoogwerker attest behalen? bij Salus training bent u op het juiste adres.

Na afloop van de hoogwerker opleiding kan de hoogwerker operator:

- Werken op een doeltreffende, verantwoorde en veilige wijze met een hoogwerker:
- een veiligheidsfunctie uit te oefenen, goederen efficiënt te behandelen en preventief defecten/storingen te melden
- ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan machine en producten door transport te vermijden en verminderen
- veilig en dynamisch te werken

Voor wie?

Medewerkers die zich met een hoogwerker verplaatsen en werkzaamheden uitvoeren in de hoogte op een bedrijfsterrein, 
in installaties, werkplaatsen, magazijnen en openbare weg. 

De medewerker moet minimum 18 jaar en medisch geschikt zijn.

Programma:

Theorie:

 -Hoogwerker: uitleg en werkzaamheden
- Verschillende types hoogwerker en hun beperkingen
- Begrippen bouw hoogwerker en functies, verschillende types aandrijvingen en toepassingen
- Verschillende besturingsmodi
- Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik hoogwerker en werkvergunningen
- Persoonlijke (pbm’s) en collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s)
- Keuringsvereisten 
- Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
- Risico’s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren
- Omgevingsrisico’s en betreffende veiligheidsmaatregelen
- Invloed en gevaren van zijdelingse belastingen 
- Begrippen met betrekking tot de bedieningsorganen en stabiliteit 
- Structuur hefonderdelen en volgorde bediening
- Samenstellende onderdelen van werkplatform
- Betekenis pictogrammen
- Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

Praktijk:

- Startcontrole
- Correct aantrekken veiligheidsharnas
- Correct op- en afstappen
- Hoogwerker op maximale hoogte brengen en enkele meters verrijden
- Vooruit en achteruit rijden in nauwe doorgang 
- Vooruit en achteruit slalom 
- Hoogwerker schuin opstellen t.o.v. een object in de hoogte 
- Object in de hoogte achter opstaand obstakel benaderen.
- Veilig parkeren, opladen tractiebatterij, tanken

Theorievragenlijst en praktijkopdrachten met permanente evaluatie.

Max. aantal deelnemers volgens aantal beschikbare toestellen.

Attest:

Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel attest ’Hoogwerkeroperator’ en een badge die 5 jaar geldig is.

Prijs opleiding hoogwerker: OFFERTE AANVRAGEN