Opleiding verreiker

Doel van de opleiding verreiker?

De verreiker bestuurder sensibiliseren om op een doeltreffende, verantwoorde en veilige wijze te werken met een verreiker:

De verreiker is een belangrijk transportmiddel geworden om goederen te verplaatsen. 
We moeten helaas vaststellen dat er nog regelmatig onnodige ongevallen gebeuren met schade aan goederen en gebouwen. 
Ook ongevallen met lichamelijk letsel en in het ergste geval met dodelijke afloop komen nog steeds voor.

Na afloop van de opleiding verreiker kan de bestuurder: 


- een veiligheidsfunctie uit te oefenen, goederen efficiënt te behandelen en preventief defecten/storingen te melden
- ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan machine en producten door transport te vermijden en verminderen
- veilig en dynamisch te werken

Voor wie?

Medewerkers die met een verreiker moeten werken, minimum 18 jaar zijn en medisch geschikt zijn. 

Programma:

Theorie:


- Verreiker: uitleg en werkzaamheden
- Aanverwante transportmiddelen en hulpmiddelen behandeling speciale lasten
- Begrippen bouw verreiker, verschillende types aandrijvingen en toepassingen
- Soorten paletten en opslagmethodes
- Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik verreiker en werkvergunningen
- Persoonlijke (pbm’s) en collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s)
- Keuringsvereisten 
- Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels (openbare weg)
- Risico’s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren
- Stabiliteitsfactoren, begrijpen en gebruik laaddiagram 
- Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

Praktijk:


- Startcontrole, correcte manier op- en afstappen
- Behendigheidstechnieken (slalom met 4 wielbesturing, smalle doorgang, lange last met krabsturing)
- Opslagmethodes (hoge lasten, stapelen paletten en stapelboxen)
- Defensief rijden, interactie met personen en andere bestuurders
- Parkeren

Theorievragenlijst en praktijkopdrachten met permanente evaluatie

Max. aantal deelnemers volgens aantal beschikbare toestellen.


Attest:   

Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel attest ’Verreikerbestuurder’ en een badge die 5 jaar geldig is.

Prijs opleiding verreiker:

OFFERTE AANVRAGEN