Opleiding rolbrug

Een rolbrug opleiding in uw bedrijf? Basis opleiding of opfrissing - NL/FR/EN

Uw medewerkers opleiden om veilig en efficiënt werken met de rolbrug.

Grote en zware lasten hijsen en verplaatsen op een doeltreffende, verantwoorde en veilige wijze:
- een veiligheidsfunctie uit te oefenen, goederen efficiënt te behandelen en preventief defecten/storingen te melden
- ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan machine en producten door transport te vermijden en verminderen
- veilig en dynamisch te werken

ROLBRUG ATTEST BEHALEN? bij Salus training bent u op het juiste adres.

Opleiding rolbrug - cabine
Het verplaatsen van lasten behoort tot de meer risicovolle werkzaamheden waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende hijsmiddelen. 

Verbonden risico's:

- Het bezwijken van het hijsgereedschap of bevestigingspunt van de takel
- Het losschieten van de sluiting
- Het verkeerd aanslaan van de last
- Het raken van obstakels

Om de last aan te slaan gebruikt men o.a. gebruik van hijsbanden, staalstroppen, kettingen en sluitingen. 
Bij het aanslaan van de hijslast gebeurt in samenwerking met degene die de kraan of takel bedient. 
Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaam-heden deskundig gebeuren. 
Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden.

Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk. 
Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of lang geleden.

Voor wie?

Medewerkers die een rolbrug (cabine) moeten bedienen, minimum 18 jaar zijn en medisch geschikt zijn. 

Programma van de opleiding rolbrug - cabine

Theorie: 

- Rolbrug: uitleg en werkzaamheden
 - Begrippen bouw en functies rolbrug, verschillende types en toepassingen
- Kennis aanslagmateriaal en hijstoebehoren, wat een goede hijs is en correct stockeren
- Gangbare hijstekens bij werken met 2 personen
- Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik rolbrug en werkvergunningen
- Persoonlijke (pbm’s) en collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s)
- Keuringsvereisten hijswerktuigen, hulpmiddelen en aanslagmateriaal 
- Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels 
- Risico’s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren
- Verschillende aanslagmethodes
- Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

Praktijk:

- Dagelijkse controle uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten en rapporteren
- Veiligheidsregels toepassen en nauwkeurig kunnen werken
- Respecteren werkhoogte
- Juist gebruik bedieningsorgaan op een beheerste wijze
- Veilig aanslaan van lasten met aanslagmateriaal
- Gijstekens/radiocommunicatie toepassen in de praktijk, veilige samenwerking met rigger

Theorievragenlijst en praktijkopdrachten met permanente evaluatie.

Max. aantal deelnemers volgens aantal beschikbare toestellen.

Rolbrug opleiding - kabelbediening/afstandbediening

Theorie:


- Rolbrug: uitleg en werkzaamheden
- Begrippen bouw en functies rolbrug, verschillende types en toepassingen
- Kennis aanslagmateriaal en hijstoebehoren, wat een goede hijs is en correct stockeren
- Gangbare hijstekens bij werken met 2 personen
- Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik rolbrug en werkvergunningen
- Persoonlijke (pbm’s) en collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s)
- Keuringsvereisten hijswerktuigen, hulpmiddelen en aanslagmateriaal 
- Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels 
- Risico’s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren
- Verschillende aanslagmethodes
- Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

Praktijk:


- Dagelijkse controle uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten en rapporteren
- Veiligheidsregels toepassen en nauwkeurig kunnen werken
- Respecteren werkhoogte
- Juist gebruik bedieningsorgaan op een beheerste wijze
- Veilig aanslaan van lasten met aanslagmateriaal
- Gijstekens toepassen in de praktijk
- Manoeuvreren met lasten: nemen en verplaatsen van lasten, slingerbeweging dempen en vermijden, stapelen lasten grondniveau, omdraaien lasten, vermijden negatieve belasting, schatten afstanden en diepte, …
- Correct parkeren 

Theorievragenlijst en praktijkopdrachten met permanente evaluatie.

Duur:

- Ervaren rolbrugoperator: 1 dag
- Niet ervaren rolbrugoperator: 2 dagen

Aantal deelnemers Volgens aantal beschikbare toestellen.

Attest:

Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel attest ’Rolbrugoperator’ en een badge die 5 jaar geldig is.

Prijs opleiding rolbrug: 

OFFERTE AANVRAGEN