Opleiding mobiele kraan

De opleiding staat uiteraard in het teken van een mobiele kraan of anders genoemd telescopische kraan.
 
De hijskraan is bevestigd op een onderstel van een vrachtwagen en heeft een uitschuifbare giek waarvan de hijsarm omhoog en omlaag scharniert.
Moderne kranen worden zelfs radiografisch en dus van op een afstand bediend.
 
Het verplaatsen of hijsen van lasten behoort tot de meer risicovolle werkzaamheden.
Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaam-heden deskundig gebeuren. 
Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden.
Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk.
Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of lang geleden.

Doelvan de opleiding mobiele kraan?

Het opleiden om op een doeltreffende, verantwoorde en veilige wijze te werken met een mobiele kraan.

Voor wie?

Medewerkers die moeten werken met een mobiele/telescopische kraan bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 
Werknemers moeten minimum 18 jaar en medisch geschikt zijn.

Programma:


Theorie:

- Veiligheid en Wetgeving
- Soorten + gebruik
- Stabiliteit/lastendiagram
- Beveiligingen op de kraan
- Regels voor afstempeling
- Preventieve controle
- Correct en veilig gebruik

Praktijk:

- Startcontrole
- Opstelling en afstempeling
- Controle en keuze aanslagmateriaal
- Correct gebruik aanslagmateriaal
- Verplaatsen van lasten
- Uitwijzen van lasten (armsignalen)

Attest mobiele kraan:

Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel attest  en een badge die 5 jaar geldig is.

Prijs van de opleiding mobiele kraan: OFFERTE AANVRAGEN