Opleiding wiellader 

Doel van de opleiding wiellader?

De wiellader bestuurder sensibiliseren om doeltreffend, verantwoord en op veilige wijze werken met een wiellader.

Wielladers worden ingezet om efficiënt en snel te werken met bulkvoorraden. Werken met een wiellader 
en de arbeidsomstandigheden kunnen grote risico’s vormen. De staat van de wiellader, een onregelmatige ondergrond, 
kantelen van de machine, werken bij veel wind en de arbeidsomstandigheden kunnen leiden tot verhoogde risico's.
Veilig werken is alleen mogelijk met een goede training en een goede voorbereiding bij aanvang van de werkzaamheden en de constante alertheid 
van de bestuurder.

na afloop van de opleiding kan de wiellader bestuurder:


- een veiligheidsfunctie uit te oefenen, goederen efficiënt te behandelen en preventief defecten/storingen te melden
- ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan machine en producten door transport te vermijden en verminderen
- veilig en dynamisch te werken

Voor wie?

Medewerkers die met een wiellader moeten werken, minimum 18 jaar zijn en medisch geschikt zijn. 

Programma:

Theorie

- Wiellader: uitleg en werkzaamheden
- Aanverwante transportmiddelen en hulpmiddelen behandeling speciale lasten
- Begrippen bouw wiellader en functies
- Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik wiellader en werkvergunningen
- Persoonlijke (pbm’s) en collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s)
- Keuringsvereisten 
- Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
- risico’s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren
- Stabiliteitsfactoren, begrijpen en gebruik laaddiagram
- Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

Praktijk:

- Startcontrole, correcte manier op- en afstappen
- Behendigheidstechnieken (rijden en manoeuvreren)
- Veiligheid en omgeving
- Bediening en controle
- Kennis gebruik van materiaal en materieel
- Stationeren en parkeren
- Transport wiellader

Theorievragenlijst en praktijkopdrachten met permanente evaluatie.

Attest:   

Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel attest ’Wielladerbestuurder’ die 5 jaar geldig is.

Prijs opleiding wiellader:

OFFERTE AANVRAGEN