Opleiding graafmachine

Het werken met een graafmachine en de specifieke arbeidsomstandigheden zoals: zoals onregelmatige ondergrond, vallen van grote hoogte, kantelen van de machine, werken bij veel wind en het niet in goede staat bevinden van de graafmachinekunnen kunnen grote risico’s met zich meebrengen.


Veilig werken is alleen mogelijk met een goede voorbereiding bij het starten van de werkzaamheden en de constante alertheid van de bestuurder om onveilige situaties en handelingen te vermijden.


Doel van de opleiding graafmachine?

Leren werken op een doeltreffende, verantwoorde en veilige wijze met een graafmachine:
- een veiligheidsfunctie uit te oefenen, goederen efficiënt te behandelen en preventief defecten/storingen te melden
- ongevallen/letsels te voorkomen, schade aan machine en producten door transport te vermijden en verminderen
- veilig en dynamisch te werken

Voor wie?

Medewerkers die met een graafmachine moeten werken, minimum 18 jaar en medisch geschikt zijn. 

Programma:

Theorie:

- Graafmachine: uitleg en werkzaamheden
- Aanverwante transportmiddelen en hulpmiddelen behandeling speciale lasten
- Begrippen bouw graafmachine en functies
- Wetgeving, veiligheidsfunctie, basisbepalingen gebruik graafmachine en werkvergunningen
- Persoonlijke (pbm’s) en collectieve beschermingsmiddelen (cbm’s)
- Keuringsvereisten 
- Veiligheidsvoorschriften en verkeersregels
- Risico’s toestellen en ruimte vaststellen, analyseren en controleren
- Stabiliteitsfactoren, begrijpen en gebruik laaddiagram
- Startcontrole en LMRA (Laatste Minuut RisicoAnalyse)

Praktijk:

- Startcontrole, correcte manier op- en afstappen
- Behendigheidstechnieken (rijden en manoeuvreren)
- Graven en nivelleren 
- Laden en hijsen 
- Stationeren en parkeren
- Transport graafmachine

Theorievragenlijst en praktijkopdrachten met permanente evaluatie.

Max. aantal deelnemers volgens aantal beschikbare toestellen.

Attest:

Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel attest ’Graafmachinebestuurder’ en een badge die 5 jaar geldig is.

Prijs opleiding graafmachine: OFFERTE AANVRAGEN