Opleiding torenkraan - Snelbouwmontage kraan 

Je verplaatst met een torenkraan of snelbouwmontage kraan allerlei bouwmaterialen, zoals betonblokken, bekistingselementen, bakstenen, balken...
 
Meestal zijn deze kranen een tijdelijke constructie. Als bestuurder bedien je de torenkraan of de snelbouwmontage kraan meestal vanuit een besturingscabine, hoog in de kraan. 
Hiervoor is bovenop een portie durf en verantwoordelijkheidsgevoel van toepassing waarbij een grondige opleiding niet kan ontbreken.
 
Het verplaatsen of hijsen van lasten behoort tot de meer risicovolle werkzaamheden.
Om hijsincidenten te voorkomen, is het zeer belangrijk dat deze werkzaam-heden deskundig gebeuren. 
Er dient vooraf overleg te zijn hoe de hijsklus wordt aangepakt en op welke wijze aanwijzingen gegeven zullen worden.
Werknemers moeten beschikken over een minimale basiskennis en vaardigheid in dit werk.
Dat geldt ook voor degenen die slechts af en toe lasten hijsen en verplaatsen en hiervoor geen opleiding hebben gevolgd of lang geleden.

Doel van de torenkraan opleiding?

Het opleiden om op een doeltreffende, verantwoorde en veilige wijze te werken met een torenkraan of snelbouwmontage kraan (met afstandbediening)

Voor wie?

Medewerkers die moeten werken met een torenkraan bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 
werknemers moeten minimum 18 jaar en medisch geschikt zijn.


Theorie:

- Veiligheid en Wetgeving
- Soorten + gebruik
- Stabiliteit/lastendiagram
- Beveiligingen op de kraan
- Regels voor afstempeling
- Preventieve controle
- Correct en veilig gebruik

Praktijk:

- Startcontrole
- Opstelling en afstempeling
- Controle en keuze aanslagmateriaal
- Correct gebruik aanslagmateriaal
- Verplaatsen van lasten
- Uitwijzen van lasten (armsignalen)

Max. aantal deelnemers volgens aantal beschikbare toestellen. 

Attest:

Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel attest en een badge die 5 jaar geldig is.

Prijs torenkraan opleiding: OFFERTE AANVRAGEN